Welkom op de site van Stichting Lions & Duurzame Leefomgeving!

Doe hier de voetafdruktest en bepaal jouw impact op de Aarde

Lions en Leo’s zetten zich belangeloos in om anderen te helpen. Maar kan elk lid zelf bijdragen aan een duurzame leefomgeving op Aarde? Bij allerlei alledaagse keuzes in je leefstijl besef je niet altijd welke impact dat heeft op onze  Aarde. Toch moeten we die ene Aarde inmiddels met ruim 7 miljard mensen delen. Met deze voetafdruktest krijg je een goede indruk van de impact van jouw leefstijl op de Aarde.

De voetafdruktest berekent hoeveel bruikbaar aardoppervlak er nodig is voor jouw leefstijl. Dat wordt uitgedrukt in hectares of voetbalvelden. Eén hectare is 10.000 m2 en een voetbalveld is 6.250 m2. Voor  iedereen op Aarde is gemiddeld 18.000 m2 beschikbaar (1,8 hectare of 2,8 voetbalveld). Op dit moment gebruikt de mensheid echter gemiddeld al 3 hectare (4,8 voetbalveld). En in Nederland gemiddeld zelfs 5 hectare (8 voetbalvelden). Veel te veel dus. 

Het tekort wordt ook wel uitgedrukt in de overshootday: de dag in het jaar dat het beschikbare aardoppervlak al is verbruikt. In 2021 viel de gemiddelde overshootday van alle mensen op Aarde op 29 juli en van alle Nederlanders al op 27 april.

Overshoot leidt tot meerdere natuurlijke rampen die op hun beurt weer leiden tot sociale en economische rampen. Sommige natuurrampen zoals klimaatstijging, verlies aan biodiversiteit en verlies van belangrijke natuur worden door een overgrote meerderheid van wetenschappers als ‘levensbedreigend voor de mensheid’ gezien.

Leefomgeving is één van de vijf internationale Lion's kernthema’s. Vanuit Lions Nederland geeft Stichting Lions & Duurzame Leefomgeving mede invulling aan dit thema. Met deze voetafdruktest maken we het voor elke lid mogelijk om een persoonlijke voetafdruk te meten. Met de verkregen inzichten en kennis kan iedereen zelf of binnen de club gericht actie ondernemen om de voetafdruk te verlagen. En natuurlijk is het leuk als leden dit ook gezamenlijk oppakken en elkaar ermee helpen. Want het is lang niet altijd even gemakkelijk om gewoontes te veranderen! Begrip, stimulans en hulp zijn dan zeer welkom en samen worden veel dingen ook veel leuker en makkelijker. 

Met circa 50 meerkeuzevragen meet deze test jouw ecologische voetafdruk en jouw overshootday. Voor de voetafdruk geldt: hoe kleiner, hoe beter voor de Aarde. Invullen kost circa vijftien minuten. Daarna zie je jouw voetafdruk, uitgedrukt in hectares, en krijg je handige persoonlijke en algemene tips voor het verkleinen ervan. Zit jij boven of onder het gemiddelde in Nederland van 5 hectare / 8 voetbalvelden?

Het landelijk streven is dat elke club minimaal één ‘duurzaamheidsofficer’ heeft. Ben jij dit of wil je dit worden voor jouw club? Bij aanvang van de voetafdruktest kun je dat aangeven. En vul daar dan ook graag je e-mailadres in zodat we je kunnen benaderen. 

Ga verder en ontdek wat jouw voetafdruk is en wanneer jouw overshootday valt.

Veel succes!

 

 

Our common future

Niks inspireert meer dan projecten voor een duurzame leefomgeving die door Lionsclubs worden gedaan en de nieuwsberichten die deze  opleveren. Ken jij een fantastisch duurzaam project of las jij een nieuwsbericht dat je Lionscollega's niet mogen missen? Stuur ons die informatie dan via duurzaam@lions.nl, zodat wij dit op deze website kunnen delen.

Wil je een project aanmelden? Stuur een e-mail naar duurzaam@lions.nl of contact je Districtscommissaris. Datzelfde geldt als je je graag wil aanmelden als duurzaamheidsofficer.

Alvast inspiratie opdoen? Klik dan ook eens op dit filmpje over Lions & Duurzame Leefomgeving:

Projecten

  • Duurzame Ideeënbank

    Dit is de plek waar we duurzame ideeën van en voor Lions in Nederland verzamelen.

  • Winnaars Duurzaamheidsprijs

    Winnaars 2023-2024 Duurzaamheidsprijs

  • Lions Doen 6 april 2024

    Lions Doen op zaterdag 6 april

Nieuws

Help de Duurzaamheidskoffer te vullen

30/04/2024

Lionsclub Groote Griet ontwierp de Duurzaamheidskoffer; daarin worden alle duurzame ideeën van alle Lionsclubs verzameld.

We roepen alle clubs en clubleden op jou ideeën...

UN Sustainable Development Goals

04/09/2022 Watch the global broadcast ‘Nations United”

On the 75th anniversary of the United Nations and the 5th anniversary of the adoption of the...

Nieuwsbrief Lions & Duurzaamheid mei 2022

05/05/2022

 

 

...