05/05/2022

 

 

Ons doel

Lions Club International onderschrijft de Sustainable Delevelopment Goals van de Verenigde Naties. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen startte in 2015 en lopen door tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, klimaatopwarming en verantwoorde productie en consumptie. Stichting Lions & Duurzaamheid (L&D) heeft tot doel lokale clubs een handelingsperspectief te bieden om het onderwerp duurzaamheid naar eigen inzicht en situatie op te pakken. L&D wil lokale clubs inspireren, faciliteren en stimuleren bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten. Zo mogelijk met een landelijk, jaarlijks wisselend thema. Een blijvend thema is SDG 12: verantwoorde consumptie. Hiervoor introduceren we de voetafdrukscan.

Ecologische voetafdruk

De voetafdrukscan geeft inzicht in de omvang en samenstelling van ieders individuele ecologische impact van consumptie op de Aarde. Voor het bepalen van de voetafdruk werken we samen met de Natuur & Milieu Federaties in Nederland. Via de website duurzaam.lions.nl kan iedereen die scan doen en daarmee inzicht krijgen om gericht aan de slag te gaan met het beinvloeden van de impact. Daarnaast is met Stichting Klimaatgesprekken een programma met presentatie en dialoog ontwikkeld die op clubavonden kan worden gegeven. Het streven is om binnen Lionsorganisatie een aantal duurzaamheids-officers op te leiden die dit programma kunnen verzorgen bij clubs in hun regio.

Duurzaamheids-officer

L&D vraagt clubbesturen en/of commissies nadrukkelijk een thema-avond ecologische voetafdruk in hun agenda op te nemen. Nog mooier is het als het thema duurzaamheid structureel aandacht verkrijgt en er binnen elke club een duurzaamheids-officer wordt aangesteld. Eerder werd zij ook wel milieu-officer genoemd. Deze officers zullen ondersteund worden in hun activiteiten door de commissaris Duurzaamheid die in hun district aan L&D is verbonden. Om dit te stimuleren worden onder de duurzaamheids-officers die zich vóór 15 juni 2022 aanmelden 10 boeken verloot: "De verborgen impact" van Babette Porcelijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden door te mailen naar duurzaam@lions.nl.

Projectenbank

L&D verzamelt draaiboeken van succesvolle projecten op het terrein van duurzaamheid waarmee zij een projectenbank vult en waar clubs inspiratie in kunnen opdoen om ook zelf projecten ter hand te nemen. Onder de uitgevoerde projecten worden jaarlijks twee awards uitgereikt: voor het project met de meeste bekendheid en voor het project met de meeste positieve impact.

L&D website

De site van Lions & Duurzaamheid wordt geactualiseerd. Daar kan nu de voetafdrukscan al worden gedaan. De projectenbank en een overzicht van milieu-officers zijn in opbouw.

duurzaam.lions.nl

Our common future

In 1987 is het Brundtland-rapport gepubliceerd. De naam verwijst naar de voorzitster van de commissie, de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. De belangrijkste conclusie van het rapport was dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. Dit werd gedefinieerd als: "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoefte te voorzien in het gedrang te brengen."