Sinds 2014 heeft deze landelijke Lions werkgroep haar visie en ambities verbreed, hetgeen gereflecteerd wordt in de nieuwe naam: werkgroep Lions en Duurzame Leefomgeving. In 1992 startte Lionsclubs Nederland al de Stichting Lions en Milieu. Deze organiseerde o.a. jaarlijks het Milieu Symposium. De jaren 2018-2020 waren het tijdperk van het project Save the Earth waarbij met een theatervoorstelling en aanverwante activiteiten de Lionsorganisatie in Nederland op de kaart te zetten als een moderne, milieubewuste organisatie die van wanten weet en dus aantrekkelijk is voor nieuwe enthousiaste leden.

Voor de periode 2021-2024 is het thema 'Our common future'. 

In 2021 zijn we gestart met het meten van de individuele ecologische voetafdruk. Door dit per club met de individuele leden te doen wordt de bewustwording voor het onderwerp vergroot en kan worden aangesloten op de vaak al bestaande projectplannen op het gebied van biodiversiteit. Ons doel is daarbij om in zoveel mogelijk clubs weer een duurzaamheids-officer te benoemen als contactpersoon. 

In 2022 starten we met het thema circulair voedsel waarbij onder meer wordt samengewerkt met Greendish. De opzet is daarbij om een verbinding te leggen tussen lokale producenten en consumenten van voedsel.

Het thema voor 2023 en 2024 willen we nader bepalen aan de hand van de uitkomsten van de ecologische voetafdruk. Het karakter van de activiteiten zal dan meer zijn dat clubs het verschil kunnen maken.

Voor de periode 2025-2028 wordt een nieuwe visie opgesteld.

Voor ondersteuning bij het voeren van de discussie in de clubs zijn de districtscommissarissen het eerste aanspreekpunt, zie hieronder, 

Het landelijk bestuur van de werkgroep bestaat uit:

Voorzitter

Peter Haring

06-11904302

pgmharing@gmail

Lionsclub Utrechtse Heuvelrug

Secretaris

Anton Grandiek

06-40829440

a.grandiek1@kpnplanet.nl

Lionsclub Zaanstreek De Banne

Penningmeester

Max Kuhn

06- 55361831 

mk@pax.demon.nl

Lionsclub Voorschoten

Commissaris 110 AN

Michiel Ummels

06-16944416 

Michiel.ummels@socialmonsters.nl 

Lionsclub ;t IJ

Commissaris 110 AZ

Henk Kreft

06-53704047

henk.kreft@planet.nl

Lionsclub Katwijk

Commissaris 110 BN

Henderikus Cazemier

06-30516770

cazemier2@kpnplanet.nl

Lionsclub Hattem

Commissaris 110 BZ

Andries van Dort

06-30602469

acavandort@gmail.com

Lionsclub Ede Nederveluwe

 

 

 

 

Commissaris 110 CO

Michael Liebregts

06-51415177

mail@michaelliebregts.nl

Lionsclub De Keersop

 

 

 

 

Commissaris 110 CW

Peter Jongenotter

06-53975673

peter@solidsoil.nl

Lionsclub IJsselmonde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO-clubs

<vacature>

 

 

 

Portefeuillehouder gouverneursraad

Tiny Klein Tuente-Streuntjes (2023-2024)

dg110co@lions.nl

Lionsclub Beekdaelen

Ralph Mulders (2024-2025)

dg110bn@lions.nl

Lionsclub Raalte

 

Contact: duurzaam@lions.nl