De ecologische voetafdruk van Nederlanders is veel te groot: wij gebruiken 3x zoveel aarde als voor iedere wereldburger gemiddeld beschikbaar is. Volgens Ecolife zouden wij onze voetafdruk moeten en kunnen halveren tot 2030. Hiervoor zijn wel sterke maatregelen nodig zoals:

  • Gedragsverandering bij Nederlanders
  • Gericht beleid van overheden en industrie
  • Technologische oplossingen

Belangrijk is dat het steeds duidelijker wordt dat wij inwoners een grote rol te spelen hebben in de verduurzaming van Nederland, de zogenaamde duurzame transitie. Overheden en industrie kunnen het niet alleen. En technologische oplossingen kunnen alleen succesvol zijn als ze brede acceptatie krijgen in de maatschappij (denk aan windmolens bv.).

 

Daarom raakt dit ook de Lions:

  • Wij zijn ook inwoners van Nederland en hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Wij hebben een voorbeeld functie
  • Wij hebben netwerken, manpower en kennis
  • We hebben een missie: “Empower volunteers to serve their communities”.

De landelijke werkgroep Lions en Duurzame Leefomgeving wil bijdragen door een betere bewustwording van Nederlandse Lions op het gebied van duurzaamheid te bereiken. En de Lionsclubs te stimuleren een actieve rol te spelen in het verduurzamen van hun leefomgeving. Dat is goed voor de Lions en goed voor onze maatschappij nu en de generaties na ons.