Sinds 1992 is er binnen Lionsclubs Nederland de Stichting Lions en Milieu. Deze organiseerde o.a jaarlijks het Milieu Symposium. In 2014 heeft deze stichting haar visie en ambities verbreed, hetgeen gereflecteerd wordt in de nieuwe naam: Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving. De jaren 2018-2020 waren het tijdperk van het project Save the Earth om middels een theatervoorstelling en aanverwante activiteiten de Lionsorganisatie in Nederland op de kaart te zetten als een moderne, milieubewuste organisatie die van wanten weet en dus aantrekkelijk is voor nieuwe enthousiaste leden.

Voor de periode 2021-2024 is het thema 'Our common future'. 

In 2021 zijn we gestart met het meten van de individuele ecologische voetafdruk. Door dit per club met de individuele leden te doen wordt de bewustwording voor het onderwerp vergroot en kan worden aangesloten op de vaak al bestaande projectplannen op het gebied van biodiversiteit. Ons doel is daarbij om in zoveel mogelijk clubs weer een duurzaamheids-officer te benoemen als contactpersoon. 

In 2022 starten we met het thema circulair voedsel waarbij onder meer wordt samengewerkt met Greendish. De opzet is daarbij om een verbinding te leggen tussen lokale producenten en consumenten van voedsel.

Het thema voor 2023 willen we nader bepalen aan de hand van de uitkomsten van de ecologische voetafdruk. Het karakter van de activiteiten zal dan meer zijn dat clubs het verschil kunnen maken. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter

Peter Haring

06-11904302

pgmharing@gmail

Lionsclub Utrechtse Heuvelrug

Secretaris

Anton Grandiek

06-40829440

a.grandiek1@kpnplanet.nl

Lionsclub Zaanstreek De Banne

Penningmeester

Max Kuhn

06- 55361831 

mk@pax.demon.nl

Lionsclub Voorschoten

Commissaris 110 AN

Adri Bax

06-18676484 

adri.bax@baxschoenen.nl

Lionsclub Almere Host

Commissaris 110 AZ

Huug Luigies

06-1100332

hluigies@telfort.nl

Lionsclub Krimpen a/d IJssel

Commissaris 110 BN

Albert Spoelstra

06-22478926

albertspoestra@hetnet.nl

Lionsclub Harlingen Tsjerk Hiddes

Commissaris 110 BZ

Peter Haring

06-11904302

pgmharing@gmail

Lionsclub Utrechtse Heuvelrug

 

 

 

 

Commissaris 110 CO

Rick Crauwels 

06 85392085  

rick@crauwels.nl

Lionsclub Kempenland

Paul Frissen

06-13752814

paulfrissen@ziggo.nl

Lionsclub Heerlen Coriovallum

Commissaris 110 CW

Vacature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO-clubs

Vacature

 

 

 

Portefeuillehouder gouvereursraad

Martin Loeve

dg110cw@lions.nl

Lionsclub Schouwen-Duiveland

 

Contact: duurzaam@lions.nl