Sinds 1992 is er in MD110 een Stichting Lions en Milieu. Deze organiseerde o.a jaarlijks het Milieu Symposium. In 2014 heeft deze Stichting haar visie en ambities verbreed, hetgeen gereflecteerd wordt in de nieuwe naam: Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving.

Onze ambitie voor de jaren 2018 - 2020 is het project Save the Earth een geweldig succes te maken en daarmee de Lionsorganisatie in Nederland op de kaart te zetten als een moderne, milieu-bewuste organisatie die van wanten weet en dus aantrekkelijk is voor nieuwe enthousiaste leden.

Daarom willen wij:

  • Een duurzaamheidsofficer in elke club
  • Meer clubs die mooie en zichtbare projecten doen op het gebied van duurzame leefomgeving
  • Enthousiaste deelname aan project Save the Earth

De Stichting:

  • draagt bij aan de bewustwording van Lions in Nederland
  • faciliteert en ondersteunt club activiteiten
  • organiseert landelijke activiteiten

Meer over wat wij doen en willen vindt u in een presentatie die door alle leden gebruikt kan worden

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit:

Voorzitter

Aad Melgerd

06-51419367

aad@duurzaamaandezaan.nl

LC Zaanstreek De Banne

Secretaris

Anton Grandiek

06-40829440

a.grandiek1@kpnplanet.nl

LC Zaanstreek De Banne

Penningmeester

Max Kuhn

06- 55361831 

mk@pax.demon.nl

LC Voorschoten

Commissaris 110 AN

Adri Bax

06-18676484 

adri.bax@baxschoenen.nl

LC Almere Host

Commissaris 110 AZ

Vacature

 

 

 

Commissaris 110 BN

Vacature

 

 

 

Commissaris 110 BZ

Fred van den Brink

026-4421174 / 06-28831882

fredvandenbrink@upcmail.nl

LC Arnhem

Commissaris 110 CO

Rick Crauwels 

06 85392085  

rick@crauwels.nl

LC Kempenland

Commissaris 110 CW

Vacature

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO-clubs

Vacature

 

 

 

Portefeuillehouder GR

Siep Eilander

06-11431354

dg110az@lions.n

LC Zoetermeer de Meerbloem 

Contact: duurzaam@lions.nl