In de fraaie en stemmige Koepelkerk in Amsterdam vond op 14 oktober 2017 het Lions Centennial Duurzaamheids Symposium plaats. Met het thema: “Naar een duurzame verbinding tussen stad en platteland” werd een gevarieerd programma gebracht voor Lions en niet-Lions. Lions coryfee Ria Schutte leidde kundig het dagprogramma.

Hanze Bakker, District Gouverneur CO

In zijn openingstoespraak vertelde Hanze gepassioneerd over zijn ervaring op het Lions Centennial Convention. Al Gore hield de duizenden Lions van over de hele wereld voor dat “we need to change, we can change and we will change”. De Lions willen de kracht van hun 1.7 miljoen leden aanwenden om het verschil te maken naar een duurzame wereld. Lions, we serve!

Marc Calon, Voorzitter LTO Nederland

vervolgende met een trots verhaal over wat de Nederlandse landbouw heeft bereikt, als een van de meest efficiënte ter wereld. Maar ook dat de landbouw de noodzaak ziet verder te verduurzamen: 20% van de minst productieve boeren veroorzaken 50% van de milieu impact. Voor hen is het innovatie of eliminatie.

Bertus Buizer, voorzitter Sustainable Food Supply Foundation

wees op de samenwerking tussen boeren en burgers in bijvoorbeeld coöperatieve boerderijen. Deze trend stemt positief. De heer Buizer was van mening dat biologische landbouw de beste papieren voor de toekomst heeft, maar ook burgers moeten bijdragen aan een gezonde bodem door hun tuinen en plantsoenen te ontstenen en vergroenen.

Jan de Boer, directeur Dura Vermeer

lichtte toe dat de bouw ook niet stil zit. Tot 2050 moeten er in Nederland 8 miljoen woningen worden verduurzaamd: een hele opgave waarvoor een revolutie in de bouwwereld nodig is. Enkele mooie bouwprojecten in Nederland laten nu al zien wat mogelijk is.

Jan van Betten, directeur en oprichter nudge

onderstreepte dat ondanks de inspanningen van overheden en industrie  er een grote inzet nodig is van burgers die samenwerken in netwerken. Eerst in kleine stapjes, die dan grote sprongen mogelijk maken. Honderden kleine projecten kunnen uitgroeien en een grote impact hebben (zie bv. www.nudge.nl). Hij riep ons allen op samen te werken aan een betere wereld.

De Paneldiscussie

leverde concrete handvaten op met betrekking tot de rol die er is voor de Lions om te helpen bij de transitie naar een duurzamer Nederland. Wij kunnen helpen de bewustwording van burgers in Nederland te vergroten, door samen te werken met andere stakeholders in duurzaamheid. Wij kunnen beginnen met gewoon een discussie starten, praten met mensen in onze gemeenschap. En jeugd daarbij centraal stellen. Jan van Betten onderstreepte dit door zijn initiatief om tieners na een spreekvaardigheidstraining het verhaal van de toekomst van de aarde te laten vertellen. Hij vroeg ons, service clubs, om tieners een podium te geven voor dit verhaal. We houden jullie op de hoogte!

Anne Cazemier, voorzitter Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving

transformeerde tijdens zijn voorzitterschap de Stichting Lions en Milieu naar Lions en Duurzame Leefomgeving. Anne gaf het voorzittersstokje over aan Aad Melgerd. Van de voorzitter van de Gouverneursraad kreeg Anne voor zijn verdiensten een Melvin Jones Award.

Duurzame Lions Projecten

vormden het laatste onderdeel van het dagprogramma. Josee Bours van LC Nijmegen liet de fantastische resultaten zien van het project Plastic Soup in Nijmegen. Een voorbeeld hoe Lions samen met anderen kunnen bijdragen aan een schonere stad. Zij nodigde LC Den Haag-Scheveningen uit deze gedachte verder uit te dragen. Deze club bracht bij monde van Berry Janmaat met muzikale ondersteuning op spetterende wijze hun plan om het gedachte goed van Wubbo Ockels, Save the Earth, om te zetten in een (landelijke) actie. Ondersteund door een mooie theaterproductie willen zij de Lions oproepen in hun steden schoonmaak- en bewustwordingsacties te doen.

Een geweldige afsluiting van een zeer gevarieerd en motiverend symposium. Alle bijdragen en foto’s zijn te zien en kunnen gedownload worden vanaf de OwnCloud via DEZE LINK.

Indien meer informatie of materiaal gewenst is laat het ons dan even weten via duurzaam@lions.nl.