Jaarlijks produceren we als maatschappij wereldwijd 50 miljoen ton elektronisch afval. Deze afvalstroom groeit tot ruim 80 miljoen ton per jaar in 2020 en zelfs 140 miljoen ton in 2025. Gelukkig wordt steeds meer E-waste ingezameld en verantwoord gerecycled, maar helaas gaat ook een groot deel van de verwerking nog altijd gepaard met mens- en milieuonterende praktijken. En dat terwijl het ook anders kan. E-Waste heeft nog waarde en die waarde ligt onbenut bij u thuis of kantoor, weggestopt in laden en kasten. Via Urban Mining kunnen we alsnog profiteren van deze schatten.

Recycling is belangrijk voor het milieu en levert geld op voor onze goede doelen! Lionsclub Waalwijk zet zich actief in voor de recycling van "E-waste" en daarom zoeken zij oude elektronica spullen. Men is met name geïnteresseerd in PC’s, kabels, snoeren en adapters.

De LC Waalwijk zoekt de hulp van schooljeugd, bedrijvennetwerken, particulieren enz. om deze spullen te verzamelen. Er is een brochure beschikbaar waarin wordt uitgelegd wat ze willen en hoe het werkt. Tevens zijn educatieve filmpjes beschikbaar om scholieren en studenten te enthousiasmeren om hun E-waste bij Lionsclub Waalwijk in te leveren. De opbrengst is immers voor onze goede doelen!

Meer informatie over dit project vindt u in onderstaand filmpje.