Op zaterdag 30 mei 2015 organiseerde Lions Club Hoevelaken op het terrein rond de muziektent aan het Van Aalstplein de manifestatie ‘Hoevelaken Duurzaam’. Doel van deze actie was met name de maatschappelijke bewustwording in het dorp rond het thema duurzaam te verhogen. Dit gebeurde die dag tussen 14.00 en 18.00 uur onder meer door middel van uiteenlopende presentaties en activiteiten, waaraan veel organisaties en bedrijven hun medewerking verleenden.

Omdat voor vrijwel alle activiteiten sponsoren werden gezocht, was het mogelijk een netto-opbrengst van de duurzaamheidsdag te genereren. Deze werd gedoneerd aan de Stichting Hulpdienst Hoevelaken. De Hulpdienst bestaat ruim 30 jaar en heeft ruim 60 vrijwilligers die klaarstaan voor mensen die steun nodig hebben, maar die geen beroep kunnen doen op professionele hulpinstanties. Zoals boodschappen doen, hulp in- en om het huis, een uurtje gezelschap, passen op de kinderen, hulp bij administratie of financiën, iemand naar het ziekenhuis brengen etc. Door wijziging van verantwoordelijkheden van nationale- naar gemeentelijke overheden zal er een nog groter beroep worden gedaan op de vrijwilligers van de Hulpdienst. Bovendien worden vrijwilligers geacht kundig te zijn op de onderdelen waarop zij hulp bieden. Dit betekent dat de vrijwilligers verplicht zijn om cursussen cq. trainingen te volgen. Mede deze cursussen cq. trainingen dienen door de Hulpdienst zelf gefinancierd te worden.

Thema’s die op zaterdag 30 mei aan de orde kwamen zijn onder meer: voeding (lekker en nog duurzaam ook), diverse vormen van opwekking van elektrische energie (zonnepanelen, windmolens, waterkracht e.d.) en toepassingen daarvan in vervoersmogelijkheden (speciale auto’s en (brom-) fietsen).

Aanpalende thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het bespreken van mogelijkheden rond circulaire economie werden daarbij niet vergeten. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Tevens was er een muzikale noot.

Een groot aantal Hoevelakers en Hoevelakense middenstanders toonde zich enthousiast over dit initiatief van de Lions en heeft mede invulling aan de dag gegeven. Lions Club Hoevelaken hoopt dat duurzaamheid in Hoevelaken een breed gedragen item wordt. Dat zal de onderlinge verhoudingen ten goede komen, ook een vorm van duurzaamheid, én de Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lions Club Hoevelaken via info@hoevelakenduurzaam.nl
Meer informatie is te vinden op de website http://www.hoevelakenduurzaam.nl/