Duurzaamheid is een breed begrip. Het woordenboek omschrijft het als: ‘Geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk’. Maar de wijze waarop we de term duurzaamheid veel gebruiken, wordt duidelijker geformuleerd door de Verenigde Naties in het rapport Our Common Future: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Zoals duidelijk uit het bovenstaand is duurzaamheid niet alleen “milieu”: ze omvat drie belangrijke elementen, de zogenaamde 3 Ps: People (mensen), Profit (winst) , Planet (aarde). Dit betekent dat ook sociale aspecten een rol spelen. En duurzaamheid altijd moet worden gezien in de context van leefbaarheid. Vandaar dat wij de naam van de Stichting Lions en Milieu veranderd hebben in Lions en Duurzame Leefomgeving. Uiteindelijk gaat het om goed leven nu en in de toekomst. Dus duurzaamheid is de kunst goed te leven binnen ecologische grenzen.

Wilt U weten hoe duurzaam u bezig bent? Doe deze Individuele Duurzaamheidstest.

Duurzamer leven is niet ingewikkeld. Er zijn een paar belangrijke stappen die je moet nemen. Natuurlijk hoeft niet alles tegelijk en meteen volledig. Als veel mensen kleine stapjes maken gaan we toch hard vooruit. Wij kunnen het voorbeeld geven.

  • Eet volgens VVV (Vlees, Vis, Vegetarisch)
  • Zet je spaargeld om in zonnecellen
  • Koop een OV-kaart en een e-fiets
  • Douche korter (<5 min) en kouder
  • Isoleer je huis
  • Scheid je afval zorgvuldig

Voor meer zie websites van:

  • Milieu Centraal (onafhankelijke voorlichtings-organisatie)
  • Natuur en Milieu (organisatie die mensen wil helpen te verduurzamen)
  • NUDGE (een onderneming die duurzame initiatieven realiseert)
  • Urgenda (een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken)